Postitused

projekt töös

Valisime projektiks rühmaõppe ruumi loomise Meie koolimaja on vana, aastast 1982. Maja on ehitatud selle aja tüüpprojekti järgi. Kuna meil õpivad erivajadustega õpilased, siis on meie klassides 12 õpilast või 4 õpilast ja klassiruumid on kohandatud vastavalt õpilaste arvule. Meil on raske leida ruumi, kui kaks aineõpetajat tahavad tunnis ühendada klasse. Lisaks on meil väga suuri probleeme wifi-ga. Väga vähestes klassiruumides on seda võimalik kasutada. Kui internetiühendus katkeb ( näiteks kahooti kasutades), siis on väga raske õpilasi rahustada. Koolis on küll kaks arvutiklassi ja kahes klassiruumis on õpilaste arvule vastavalt püsiühendusega arvuteid, aga see ei ole piisav. Kuna meil on aula ees küllaltki suur kasutamata vaba ruum, otsustasime selle kasutusele võtta.  Infojuhi sõnadel on võimalik kindlustada, et seal ei teki probleeme wifi- ga . 27. novembril sai meie projekti arutatud juhtkonna koosolekul. Jagatud said ülesanded: infojuht tegeleb interneti küsimustega, majandusj

Haridusasutuse innovatsiooniloost

Kujutis
Kool sai 2016 aastal tunnustuse „Digitaalselt aktiivne kool“. Suur osa õpetajatest kasutab õppetöös digivõimalusi -  algkoolis on kasutusel lego                             ja beebotid Koolis on kahe klassi jagu tahvelarvuteid ja sülearvuteid, need on pidevalt kasutuses. Õpetajatel on võimalus kasutada õpiveebi, proovime sel õppeaastal ühes klassi ka e – õpikuid. Meie õpilased on osalenud mitmetel HITSA konkurssidel. Aktiivselt osaleme e-twinningus. Koolis töötab kaks robootikaringi. Suureks probleemiks on meie majas internetiühendus, aga loodame seoses eesoleva remondiga ka selle kitsaskoha lahenemist.  

Eesmärk

Koolitusele tulemise eesmärgiks   on saada teadmisi kooli edasiseks arenguks.

Meie

Tutvustus: Koolitusel osalev meeskond: Lasnamäe põhikooli direktor Alla Zolotova on juhtinud meie kooli kakskümmend aastat Tim Merilaine – inglise keele õpetaja ja arendusjuht Anu Freimann – eesti keele õpetaja ja õppejuht