projekt töös

Valisime projektiks rühmaõppe ruumi loomise
Meie koolimaja on vana, aastast 1982. Maja on ehitatud selle aja tüüpprojekti järgi. Kuna meil õpivad erivajadustega õpilased, siis on meie klassides 12 õpilast või 4 õpilast ja klassiruumid on kohandatud vastavalt õpilaste arvule. Meil on raske leida ruumi, kui kaks aineõpetajat tahavad tunnis ühendada klasse. Lisaks on meil väga suuri probleeme wifi-ga. Väga vähestes klassiruumides on seda võimalik kasutada. Kui internetiühendus katkeb ( näiteks kahooti kasutades), siis on väga raske õpilasi rahustada. Koolis on küll kaks arvutiklassi ja kahes klassiruumis on õpilaste arvule vastavalt püsiühendusega arvuteid, aga see ei ole piisav. Kuna meil on aula ees küllaltki suur kasutamata vaba ruum, otsustasime selle kasutusele võtta.  Infojuhi sõnadel on võimalik kindlustada, et seal ei teki probleeme wifi- ga .
27. novembril sai meie projekti arutatud juhtkonna koosolekul. Jagatud said ülesanded: infojuht tegeleb interneti küsimustega, majandusjuhataja ülesandeks jääb sobiva mööbli muretsemine, õppealajuhataja korraldab ainenõukogude esimeestega nõupidamise. Ainenõukogude esimehed koguvad kokku oma õpetajad ja annavad info edasi. Infojuhu ülesandeks jääb ka broneerimiseks kalendri avamine.
4. novembril juhtkonna koosolekul tegime kokkuvõtte - wifi ühendus toimib, kalender on tehtud, ainenõukogudest on õpetajate tagasiside olemas. Majandusjuhataja tellib mööbli, aga see võtab aega.
Õpetajatelt on ettepanek võtta ruum kohe kasutusele ja seni võiks kasutada majas olevaid kuubikuid ( algklasside kabinetist). Ruumi saab kasutada tundideks, aga vaheaegadel õpilaste puhkenurgana.

Kommentaarid

 1. EUROGÜMNAASIUMi juhtkond

  Kõrvaltvaataja näeb et

  1. proekti jaoks valitud eesmärk on kooli jaoks aktuaalne;

  2. kooli poolt proekti realiseerimiseks on loodud töögrupp;

  3. ülesanne iga meeskonna liikme jaoks on kindlaks määratud;

  4. .info eelsesva proekti kohta on kogu koolikollektiivile tehtud teatavaks ;

  5. Kindlaks tehtud raskused, mis on seotud proekti realiseerimisega.


  Märkused

  1.Kõrvaltvaataja jaoks ei ole avatud juurdepääs kalendrile, mis on seotud proektiga seotud üritustega.

  2. Lõpuseminari esitlus puudub (seisuga 15:00 8.12.2017).


  Ettepanekud

  1. Võtta arvesse nende Tallinna koolide kogemust, kellel on juba oiemas antud probleemi lahendused.

  2. Koolihoone renoveerimise lähtülesannete koostamisel on vaja arvestada proekti grupitööruumide tehniliste nõutega.

  VastaKustuta

Postita kommentaar

Populaarsed postitused sellest blogist

Meie

Haridusasutuse innovatsiooniloost