Postitused

Kuvatud on kuupäeva detsember, 2017 postitused

KASUTUSEL

Kujutis

projekt töös

Valisime projektiks rühmaõppe ruumi loomise Meie koolimaja on vana, aastast 1982. Maja on ehitatud selle aja tüüpprojekti järgi. Kuna meil õpivad erivajadustega õpilased, siis on meie klassides 12 õpilast või 4 õpilast ja klassiruumid on kohandatud vastavalt õpilaste arvule. Meil on raske leida ruumi, kui kaks aineõpetajat tahavad tunnis ühendada klasse. Lisaks on meil väga suuri probleeme wifi-ga. Väga vähestes klassiruumides on seda võimalik kasutada. Kui internetiühendus katkeb ( näiteks kahooti kasutades), siis on väga raske õpilasi rahustada. Koolis on küll kaks arvutiklassi ja kahes klassiruumis on õpilaste arvule vastavalt püsiühendusega arvuteid, aga see ei ole piisav. Kuna meil on aula ees küllaltki suur kasutamata vaba ruum, otsustasime selle kasutusele võtta.  Infojuhi sõnadel on võimalik kindlustada, et seal ei teki probleeme wifi- ga . 27. novembril sai meie projekti arutatud juhtkonna koosolekul. Jagatud said ülesanded: infojuht tegeleb interneti küsimustega, majandusj